Racio-energoinvest s.r.o.          GPS

Pražská 2                   N   48° 42.805`

040 11   Košice          E 021° 14.340`

tel: +421 55 789 46 40-1

fax: +421 55 789 46 42

emai: racioei@stonline.sk

                                         Home               Kontakt            Služby             Projekty         Referencie          Odkazy         Fényinvest

 

 

 

                                       ESCO program

                           Energy - Saving - Corporation

                                                                                                                                                   Samosprávy a podnikatelia

                                       Kľúčovou podmienkou udržateľného                                                                                                     – Poradenstvo                                                                               

rozvoja  je  rozumné využivani energie.                                                                                                        – Spracovanie EU projektov

                                                                                                                                                                                                           – ESCO financovanie

                                     Moderné riadiace a energeticky úsporné                                                                                               – EIB dohody

                                                  systémy umožňujú  samofinancovanie roz-                                                                                              – Prevádzkovanie

                                  vojových projektov z dosiahnutých úspor

                                  v každej ľudskej činnosti.

 

 

Racio-energoinvest s.r.o.     Last update 20.05.2005     Optimised for Internet Explorer 5 (or more) and for resolution 1024x768